„AVASTA KIAGA EESTIMAAD“

Mängi ja võida kasulikku varustust! 
Sõidad Kiaga? Sõbral on Kia? Saada meile Kiast pilt ja kirjuta juurde, kus see tehtud on. Nii saame näha ilusaid Eesti kohti.
Piltide vahel loositakse välja uhked auhinnad:
KATUSERAAM, RATTAHOIDJA ja KATUSEBOKS! Lisaks üllatused.
Loosimised: 24. juuli, 7. ja 21. august 2017


Kampaania reeglid:
Kampaania korraldaja: KIA Auto AS (Edaspidi: Korraldaja)
Kampaania kestus: 10.07.2017–21.08.2017

1. Kampaanias ja auhinna loosimises osalemiseks:

1.1 saada oma Kiast tehtud foto Kia Eesti Facebooki sõnumitesse;

1.2 kirjuta juurde koht, kus foto on tehtud.

2. Kampaania auhinnad

2.1 Kampaania peaauhindadeks on katuseraam, rattahoidja ja katuseboks.

2.2 Kampaania eriauhindadeks on Kia kojameeste komplektid vastavalt soovitud mudelile.

3. Auhindade jagamine

3.1 Kampaania peaauhinnad saavad enim like’e kogunud fotod. Lisaks loosime kõigi osalejate vahel välja kojameeste komplekte Kia sõiduautodele.

3.2 Esimese peaauhinna (katuseraam*) saaja selgub 24.07.2017. Teise peaauhinna (rattahoidja**) saaja selgub 07.08.2017. Kolmanda peaauhinna (katuseboks***) võitja selgub 21.08.2017. Eriauhinnad (kojameeste komplektid) loositakse samadel kuupäevadel. Kõik eriauhindade võitjad loosib välja automatiseeritud süsteem juhusliku valiku alusel.

* Katuseraame ei saa kõikidele Kia mudelitele paigaldada. Kui klient ei saa oma autole katuseraame paigaldada, siis auhinda rahaks või muu toote vastu ei vahetata. Palun kontrollida paigaldamise võimalust endale lähimalt Kia edasimüüjalt.

** Rattahoidja vajab paigaldamiseks katuseraami, mis ei kuulu auhinna juurde.

*** Katuseboks vajab paigaldamiseks katuseraami, mis ei kuulu auhinna juurde.

4. Auhinna kättesaamine

4.1. Auhindade võitjad võtavad Korraldajaga ühendust Kia Eesti Facebooki sõnumite kaudu, andes teada sobiva Kia esinduse, kus võitja soovib auhinna kätte saada.

4.2 Auhindade võitjad peavad ühendust võtma Kia Eesti Facebooki sõnumite kaudu. Auhindade viimane kättesaamise päev on 18.09.2017.

4.3 Kui võitja ei võta antud tähtajaks Korraldajaga ühendust, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.

4.4 Korraldajalt auhinna vastuvõtmisega annab võitja Korraldajale loa kasutada võitja fotot ja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

4.5 Kampaanias osalemisega kinnitab Kampaanias osaleja oma nõustumist Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega ja et tal ei ole pretensioone Kampaania Korraldaja ega auhinna tarnija suhtes. Kampaania Korraldaja otsused on lõplikud ja kohustuslikud kõigile Kampaanias osalejatele. Auhind väljastatakse võitjale vaid siis, kui Kampaanias osaleja on täitnud Kampaania kõiki reegleid.

5. Lisa

5.1 Kampaanias osaleja kinnitab, et on Kampaanias osaleva(te) foto(de) autor.

5.2 Loosimises ei või osaleda Kampaania korraldamisega seotud ettevõtte KIA Auto AS töötajad ega nende perekonnaliikmed ega Kia ametlike esinduste töötajad ning nende perekonnaliikmed.

5.3 Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind võitjatele üle andmata vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe Facebooki vahendusel.

5.4 Kampaanias osaleja poolt Kampaania tingimuste eiramise, Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude Korraldajast mittesõltuvate asjaolude ilmnemise korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada jne), mis ei ole tingitud Kampaania korraldajast, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

5.5 Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult Kampaania läbiviija Facebooki sõnumitesse. Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamise kuupäevast.

5.6 Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.